ADWOKAT

Marek Wiera

Doradza firmom transportowym w zakresie międzynarodowego przewozu towarów, odzyskiwania wierzytelności.  Prowadzi procesy odszkodowawcze roszczeń wynikających m.in. z przewozu, reprezentuje firmy w sporach sądowych oraz przed giełdami transportowymi.

Specjalizuje się w tworzeniu umów i regulaminów w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, patentów i znaków towarowych oraz prawa ochrony baz danych. Ponadto obsługuje przedsiębiorców z branży IT w zakresie prawa korporacyjnego, ochrony danych osobowych oraz procesów inwestycyjnych.

Koordynował procesy rejestracji znaków towarowych i patentów jednej z największych firm z branży chemicznej w Polsce.

– wykładowca z zakresu prawa autorskiego m.in. na Konferencji VIII Dni Wolnego Oprogramowania – wykład pt. „Otwarta licencja na program komputerowy w polskim prawie autorskim” oraz z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego dla osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego.

Dowiedź się więcej na: https://marekwiera.pl/

  • od 2014r. adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach,

  • w 2014r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego,

  • od 2019r. przewodniczący Rady Nadzorczej Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bojszowach,

  • w 2019r. nominowany do nagrody w prestiżowym konkursie na młode prawnicze talenty „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”

Umów się na spotkanie.

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń.

Wyślij Zapytanie
(+48) 531 830 291
RADCA PRAWNY

Tomasz Lejawa

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także doktorant w Instytucie Nauk Prawnych (Prawo Administracyjne i Nauki Administracji) na tej uczelni. Ukończył aplikację radcowską, zakończoną egzaminem radcowskim, a następnie uzyskał wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Radny w jednostce samorządu terytorialnego w Województwie Śląskim.

Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie gospodarczym, postępowaniach cywilnych oraz obsłudze prawnej przedsiębiorców. W obszarze jego zainteresowań zawodowych znajdują się również prawo karne, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne.

Doświadczenie, które zdobył pracując w kilku Kancelariach świadcząc stałą i doraźną obsługę prawną na rzecz kilkudziesięciu przedsiębiorców, wielokrotnie występując przed Sądami powszechnymi, Sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi, a także jego działalność naukowa i samorządowa pozwalają mu spojrzeć na prowadzone sprawy z szerszej perspektywy i zabezpieczyć interesy Klientów Kancelarii.

  • odzyskanie dla Klientów łącznie kilkunastu milionów złotych spornych i przeważnie niezabezpieczonych wierzytelności

  • skuteczną obronę Klienta w sprawie o umyślne uszkodzenie nieruchomości i doprowadzenie do jego uniewinnienia oraz uchylenia obowiązku naprawienia szkody na kwotę kilkuset tysięcy złotych

  • skuteczne złożenie kilku skarg pauliańskich i uzyskanie wyroków sądowych uznających czynności zbycia przez dłużników nieruchomości na rzecz osób trzecich za bezskuteczne wobec Klientów

  • przeprowadzenie procedur założenia lub likwidacji kilkunastu spółek handlowych

  • przeprowadzenie kilkunastu postępowań odszkodowawczych przeciwko członkom zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych lub ich likwidatorom oraz uzyskanie orzeczeń zasądzających obowiązek zapłaty spornych należności na rzecz Klientów

  • wieloletnią stałą obsługę prawną kilkunastu przedsiębiorców z różnych branży gospodarki

Wspólnie nasz zespół oferuje pełne wsparcie w zakresie następujących specjalizacji

Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów zarówno stałą, jak i doraźną obsługę prawną.

Prowadzimy kompleksową obsługę przedsiębiorców z branży transportowej, logistycznej i spedycyjnej.

Kancelaria doradza i prowadzi sprawy gospodarcze, zarówno dla osób fizycznych, jak i spółek prawa handlowego.

Świadczymy dla naszych klientów pomoc prawną w sprawach związanych z niewypłacalnością i upadłością.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania i/lub zadośćuczynienia zarówno z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, jak i odpowiedzialności deliktowej.

Prawo budowlane jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi prawa i dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i Klientów indywidualnych.

Skontaktuj się z nami.

*