Do najczęściej prowadzonych postępowań należą:

  • Sprawy o zapłatę z tytułu nienależytego wykonania umowy (roboty budowlane, przewóz, sprzedaż itd.)

  • za zdarzenia drogowe, szkody górnicze, z tytułu nienależytego pełnienia funkcji członka zarządu lub likwidatora spółki handlowej,

  • z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich czy z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji. 

Kompleksowy zakres usługi to u Nas podstawa.

Podczas prowadzenia spraw Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno na etapie przedsądowym w korespondencji z ubezpieczycielem sprawcy lub z samym sprawcą, jak też na etapie sądowym.

Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w postępowaniach cywilnych, jak i w postępowaniach karnych

przedmiotem których może być orzeczenie obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia lub nawiązki.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje także zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego celem doprowadzenia do wykonania przez przeciwnika orzeczenia wydanego przez Sąd.

Skontaktuj się z nami.

*

Nasze pozostałe specjalizacje.

Pokaż wszystkie

Obsługa Prawna

Dowiedź się więcej

Odszkodowania

Dowiedź się więcej

Prawo Budowlane

Dowiedź się więcej