Do najczęściej realizowanych czynności w ramach obsługi prawnej należą:

Pomagamy tym, którzy stali się już niewypłacalni, sporządzając wniosek o upadłość oraz doradzając upadłemu w trakcie postępowania upadłościowego.

Dla tych przedsiębiorców, którzy spłacają swoje wymagalne zobowiązania, jednak odczuwają zagrożenie, że w ciągu najbliższego czasu utracą płynność finansową, pomagamy w restrukturyzacji, poprzez:

  • Porozumienie z wierzycielami

  • Redukcję zadłużenia

  • Zmianę warunków i harmonogramów spłaty wierzycieli.

Upadłość i Restrukturyzacja

Pomagamy zapobiec upadłości

Nasze działania zmierzają do uchronienia przedsiębiorców przez popadnięciem w głęboki i niemożliwy do opanowania kryzys finansowy, w tym zwłaszcza przed upadłością.

Wprowadzone zmiany w prawie upadłościowym pozwalają niemalże każdemu na wyjście z długów.

Jak również pomagamy w procesie upadłościowym

Z pomocy Kancelarii korzystają także konsumenci, których przeprowadzamy przez postępowanie upadłościowe, przygotowując wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej a następnie doradzając w trakcie procesu zmierzającego do całkowitego oddłużenia lub umorzenia części długów.

Skontaktuj się z nami.

*

Nasze pozostałe specjalizacje.

Pokaż wszystkie

Obsługa Prawna

Dowiedź się więcej

Odszkodowania

Dowiedź się więcej

Prawo Budowlane

Dowiedź się więcej