W ramach tej specjalizacji świadczymy pomoc dla Klientów profesjonalnych jak i indywidualnych.

Klienci Profesjonalni

Inwestorzy, deweloperzy, dostawcy materiałów i nie tylko.

W ramach tej specjalizacji naszej Kancelarii z jednej strony świadczymy pomoc dla Klientów profesjonalnych jak inwestorzy i wykonawcy realizujący roboty budowlane w ramach zamówień publicznych oraz na mniejszą skalę, dla deweloperów, dla producentów i dostawców materiałów budowlanych oraz sprzętu, dla podmiotów świadczących usługi maszynami budowlanymi, dla specjalistów jak architekci, geodeci, inżynierowie budownictwa czy instalatorzy.

Klienci Indywidualni

Nabywcy nieruchomości, inwestorzy budujący budynki mieszkalne na własne potrzeby.

Pomagamy również osobom indywidualnym, takim jak nabywcy nieruchomości od deweloperów, prywatni inwestorzy budujący budynki mieszkalne na własne potrzeby czy właściciele nieruchomości zainteresowani ich remontem lub przebudową.

  • Świadcząc pomoc prawną z zakresu prawa budowlanego na rzecz Klientów Kancelarii przygotowujemy i opiniujemy projekty umów oraz pism przedprocesowych.

  • Sporządzamy opinie prawne.

  • Reprezentujemy Klientów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej, przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

  • Bronimy Klientów przed roszczeniami przeciwników procesowych oraz podejmujemy wszelkie inne czynności związane z pomocą prawną, których wymaga prowadzenie sprawy.

Nasze pozostałe specjalizacje.

Pokaż wszystkie

Upadłość i Restrukturyzacja

Dowiedź się więcej

Odszkodowania

Dowiedź się więcej

Prawo Transportowe

Dowiedź się więcej

Skontaktuj się z nami.

*